عنوان سال

جزئیات خبر یا اطلاعیه

تعداد بازدید: 2249 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان از ستاد امر به معروف و نهی از منکر لوح گرفت
شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان از ستاد امر به معروف و نهی از منکر لوح گرفت
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: به این شرکت از سوی ریاست  ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان لوح اعطا شد.
"حسینعلی سارانی " اظهار داشت: این لوح به سبب همکاریهای این شرکت با ستاد بوده است.
وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که این شرکت درآخرین ارزیابی ستاد امر به معروف و نهی از منکر  نیز موفق به کسب نمره 97 و نیم شده است.
رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: امر به معروف در ميان فرائض ديني از اولويت و اهميت خاصي برخوردار است .
سارانی یاد آور شد: امتياز آن به اين جهت است که اين فريضه راهگشا و زمينه ساز تحقق محيطي مناسب براي عمل به واجبات ديگر به شمار مي آيد .
وی تاکید کرد: در حقيقت، اگر اين دستور ديني به صورتي جامع و کامل عملي شود، جامعه اسلامي به محيطي سازنده و مساعد تبديل مي شود که در آن بستر مطلوبي براي تقيّد به احکام شريعت فراهم مي آيد 
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان یاد آور شد:  با امر به معروف احکام نوراني اسلام  زمينه ساز رشد معنوي بشريت می شوند  و روابط سالم اجتماعي بر مبناي آن ها پايه ريزي گردد .


شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان از ستاد امر به معروف و نهی از منکر لوح گرفت
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: به این شرکت از سوی ریاست  ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان لوح اعطا شد.
"حسینعلی سارانی " اظهار داشت: این لوح به سبب همکاریهای این شرکت با ستاد بوده است.
وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که این شرکت درآخرین ارزیابی ستاد امر به معروف و نهی از منکر  نیز موفق به کسب نمره 97 و نیم شده است.
رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: امر به معروف در ميان فرائض ديني از اولويت و اهميت خاصي برخوردار است .
سارانی یاد آور شد: امتياز آن به اين جهت است که اين فريضه راهگشا و زمينه ساز تحقق محيطي مناسب براي عمل به واجبات ديگر به شمار مي آيد .
وی تاکید کرد: در حقيقت، اگر اين دستور ديني به صورتي جامع و کامل عملي شود، جامعه اسلامي به محيطي سازنده و مساعد تبديل مي شود که در آن بستر مطلوبي براي تقيّد به احکام شريعت فراهم مي آيد 
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان یاد آور شد:  با امر به معروف احکام نوراني اسلام  زمينه ساز رشد معنوي بشريت می شوند  و روابط سالم اجتماعي بر مبناي آن ها پايه ريزي گردد .

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد

عناوین سایت